Geschiedenis​

De Stichting Gemeente van Jezus Christus wordt in de wijde omgeving van Groningen over het algemeen aangeduid als “de Maandagavondgemeente”. Zo’n aanduiding moet een oorzaak hebben.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was een toenemende behoefte ontstaan aan een “levendig geloof”. Allerlei groepen en groepjes christenen kwamen bijeen om te bidden en te zingen uit de zangbundels van Johannes de Heer en uit de bundel “Glorieklokken”.

De woorden van die liederen riepen op tot een persoonlijke relatie met God door de Here Jezus Christus en de doop of vervulling met de Heilige Geest. In veel kerken was die stap naar Jezus en de Persoon van de Heilige Geest een theoretische zaak geworden.

Mede door de evangelisatie bijeenkomst van T.L.Osborn op het Malieveld in Den Haag en op het Bodenterrein in Groningen, waar ook mensen genazen op gebed, ontstonden groepen van mensen die een levend geloof door de Heilige Geest en gebedsgenezing in hun samenkomsten wilden. Zo ontstond de beweging “Stromen van Kracht”. De samenkomsten werden eerst thuis in de huiskamers gehouden . Later in “Het Tehuis” in Groningen Nog weer later in het Sophiahuis in Groningen steeds op maandagavond.

Het principe van deze samenkomsten was, dat geen mensen uit hun eigen kerk zouden gaan.

De Heren Dirk Boef en Kees de Jong werden samen met hun vrouwen aangesteld door de administrateur van “Stromen van Kracht”om de samenkomsten in Groningen te leiden.

De samenkomsten groeiden en in 1971 werd besloten tot het oprichten van een stichting. De volledige naam werd: “Stichting Gemeente van Jezus Christus”.

Eén van de mannen van het eerste uur was Teun van der Beek. Hij was oudste en later voorzitter van de stichting.

De Maandagavondgemeente bleef trouw aan de beginselen: geen kerk vormen maar een bijbelgetrouwe prediking over volwassenendoop door onderdompeling, de doop of vervulling met de Heilige Geest van God als een tweede zegen en gebed voor zieken onder zalving met olie.

Daarom vervulde de Gemeente van Jezus Christus deze taken die ze naar stellige overtuiging van de Here Jezus zelf hadden gekregen, naar verscheidene profetieën die werden uitgesproken tijdens de samenkomsten.

De praktijk van bijbelonderzoek en prediking over het plan van God, de positie van de Here Jezus en de vervulling met de Heilige Geest wordt nog steeds uitgeoefend. De gemeente is sterk gebedsgericht.

Er zijn ook mensen die voorbede vragen, ook zalving met olie ter opbeuring en genezing, omdat het in hun eigen kerk geen dagelijkse praktijk is. Na een gesprek wordt dat door de spreker en / of door de leden van het bestuur verricht. Nog steeds maakt de Gemeente van Jezus Christus gebruik van een vaste groep sprekers van verschillende kerkelijke identiteit. Het onderwijs is dus divers, met als gezamenlijke insteek: het Woord van God staat voorop en vraagt om een bijbelgetrouwe uitleg. Daaraan voldoen alle predikers.

Geregeld vieren we het avondmaal.

Nieuwsgierig geworden? Niet uw kerk verlaten maar toch kennismaken met de Persoon en het werk van de Heilige Geest?

U bent welkom.

SAMENKOMSTEN:

Iedere maandagavond 19.30 uur
Zie de agenda.

Locatie:

Plutolaan 329, Plutozaal
9742 GK Groningen
Zie de routebeschrijving of de kaart.

E-mail:

Zie bij contact.