Israël en de gemeente

De afstammelingen van Abraham, Izaäk en Jacob hadden en hebben een speciale plaats in Gods heilsplan.
De christelijke kerk heeft zichzelf de beloften die eertijds aan Israël zijn gedaan toegeëigend. Deze leugen heet de vervangingstheologie.

Ook na de komst van Jezus, de Messias, is er een speciale rol voor Israël.
God heeft zijn volk niet verstoten (Rom. 11 : 1), want God heeft een eeuwig verbond met zijn volk.

Wij moeten Gods volk zegenen. In Genesis 12 : 3 zegt God: “Ik zal zegenen wie Israël zegenen.” God belooft hier aan iedereen dat al wie het uitverkoren volk zegent, zelf gezegend zal worden.
Wie Israël (Gods volk in Israël, maar ook hen die daar buiten wonen) zegent, zet een geestelijk principe in werking waardoor hijzelf gezegend wordt.

SAMENKOMSTEN:

Iedere maandagavond 19.30 uur
Zie de agenda.

Locatie:

Plutolaan 329, Plutozaal
9742 GK Groningen
Zie de routebeschrijving of de kaart.

E-mail:

Zie bij contact.