Doel

Ons doel is om God te dienen en om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen. 
God heeft deze wereld lief. Wij geloven dat Hij de Oorsprong, de Schepper en de Onderhouder is van alle dingen. Voor het herstel van de eens verstoorde relatie tussen de mens en God, zijn Schepper, is Jezus Christus naar de wereld gekomen. Het evangelie van Jezus Christus wijst de weg aan mensen om die relatie met God te herstellen. Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven, zegt Jezus. Dat is het goede nieuws dat Jezus bracht en nog altijd brengt in deze wereld, door zijn gemeente.

Wij hechten veel waarde aan het Woord van God. Voor ons is de bijbel het onomstreden Woord van God. 

Wij vinden de aanwezigheid van God en de Here Jezus in onze diensten door de Heilige Geest van groot belang.

Wij verwachten aanwijzingen voor het dagelijks leven uit de prediking, getuigenissen maar ook zeker doordat gemeenteleden profetieën uitspreken door de Heilige Geest.

SAMENKOMSTEN:

Iedere maandagavond 19.30 uur
Zie de agenda.

Locatie:

Plutolaan 329, Plutozaal
9742 GK Groningen
Zie de routebeschrijving of de kaart.

E-mail:

Zie bij contact.