Wat wij geloven

Wij geloven:

 • in de enige almachtige God, Die de Oorsprong, de Schepper en de Onderhouder is van alle dingen.
 • in God de Vader.
 • in Jezus Christus.
 • in de Heilige Geest.
 • in de persoonlijke, zichtbare wederkomst van Christus op aarde.
 • dat de Bijbel (het Oude en Nieuwe Testament) het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is, met het hoogste gezag voor ieder schepsel.
 • dat de mens zonder Jezus Christus zondaar is voor God.
 • dat de Gemeente het Lichaam van Christus is.
 • dat de Here Jezus Christus twee sacramenten aan de Gemeente heeft gegeven nl. de Doop en het Heilig Avondmaal.
 • dat volgens de Bijbel de Joden Gods uitverkoren volk zijn.
 • dat God wil, dat ieder mens behouden wordt. De Here Jezus heeft de opdracht gegeven om heen te gaan in de gehele wereld en het Evangelie te verkondigen aan alle volken en hen te maken tot Zijn discipelen.
 • wij geloven niet in de alverzoening

SAMENKOMSTEN:

Iedere maandagavond 19.30 uur
Zie de agenda.

Locatie:

Plutolaan 329, Plutozaal
9742 GK Groningen
Zie de routebeschrijving of de kaart.

E-mail:

Zie bij contact.