Grondslag

Wij komen op maandagavond samen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden in aanraking te komen met het levende geloof in de redding door Jezus Christus en de Persoon en het werk van de Heilige Geest zonder hun eigen kerk of samenkomsten te verzuimen.
In onze samenkomsten is er ruimte voor getuigenissen, spreken in tongen, uitspreken van profetieën, voorbede, ziekenzalving onder handoplegging.

De Heilige Geest
De Heilige Geest krijgt in onze gemeente tijdens de aanbiddingsdienst de ruimte om te spreken door middel van profetie, woorden van wijsheid of kennis, visioenen, dromen en in vertolking van tongentaal.

Bidden met zieken
Dit doen we op grond van Jacobus 5:14 Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.
Op verzoek komen wij bij u thuis of in uw andere verblijfsomgeving om met u te bidden en voor de ziekenzalving.

Pastoraat
Pastoraat wordt verleend aan ieder die daarvoor niet bij de eigen gemeente terecht kan en daar om vraagt.

Doop
Op verzoek dopen wij (jong) volwassenen op hun geloof en getuigenis zonder een verplicht lidmaatschap.

Lidmaatschap
Onze gemeente kent geen geregistreerd lidmaatschap.

SAMENKOMSTEN:

Iedere maandagavond 19.30 uur
Zie de agenda.

Locatie:

Plutolaan 329, Plutozaal
9742 GK Groningen
Zie de routebeschrijving of de kaart.

E-mail:

Zie bij contact.